AMB L’ART I LA CULTURA


Donada la importància que el nostre col·legi li atorga al desenvolupament cultural i artístic dels nostres alumnes, el passat 28 de març es va dur a terme una excursió amb el segon cicle de Primària, al Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana. Allí l’alumnat pogué participar en el projecte “La màgia de l’Artesania”, en el qual van veure en directe què és l’artesania i quin paper juga dins de la nostra societat des dels seus orígens fins l’actualitat. 

D’altra banda, i aprofitant el viatge a València, els alumnes visitaren el MUVIM, la Llotja, el Mercat Central i l’església dels Sants Joans. Totes estes activitats, reforçaren continguts de l’àrea de Coneixement del Medi i de Plàstica.

Finalment, dinaren tots junts al Gulliver, on gaudiren d’un temps lliure per jugar i esplaiar-se abans de tornar a casa.