Consell de pastoral parroquial

Consell-vl

Hui, diumenge,  ha tingut lloc la primera reunió del Consell de Pastoral parroquial del present curs 2012/2013.

Al acabar l’Eucaristia de 12’00 h. els membres del Consell s’han reunit fins les 20’30 h. per a planificar junts els objectius de la Parròquia.

La reunió ha començat amb la presentació de les reformes fetes este estiu en el Col·legi parroquial i, a continuació s’han tracta els distints temes de l’ordre del dia.

El Consell s’ha proposat treballar enguany el Motu propi del Papa Benet XVI sobre l’any de la fe que es convoca amb motiu del 50 aniversari de l’inici del Concili Vaticà II.

La convivència parroquial que tindrà lloc el 13 i 14 d’Octubre, a la que estem tots convocats, serà el moment de començar el camí fent un esforç per conèixer als membres dels grups parroquials amb els que compartim la fe i la tasca evangelitzadora.

S’ha distribuït la preparació del Quinari i s’ha dialogat sobre diversos temes importants per al funcionament parroquial.

També s’ha anunciat la visita del seminari de Valencia al nostre arxiprestat i a la nostra parròquia el proper mes de febrer