Continua la restauració de l’Ermita de Canals


Continua avançant la restauració de l’Ermita de Canals, esperem que la faena que s’ha iniciat puga estar finalitzada per a les proximes festes del Crist de la Salut.