Cursets sobre la Biblia per a catequistes i educadors

cursets

Els catequistes i educadors de la nostra Parròquia han realitzat, els dies 1 i 2 d’Octubre, un curset impartit pel nostre Rector, sobre la Bíblia. Junts han aprofundit en el sentit de la Sagrada Escriptura així com en l’ utilització dels llibres sagrats.
La Bíblia és el gran missatge d’amor que Déu ens envia i els transmissors de la Paraula són, junt als pares -primers responsables- els catequistes i educadors. Ells com a bons portadors de la Bona Nova deuen estar formats i transmetre eixes ensenyances als mes menuts.
Al final de les dos sessions els catequistes i educadors li han demanat a Mossèn Emili que al llarg del curs es tornen a fer més cursets.