El col·legi ha participat en la commemoració de la Constitució dels ajuntaments democràtics


El dimarts 8 d’abril s’ha celebrar la commemoració de la Constitució dels ajuntaments democràtics. Per a dur a terme l’activitat , els alumnes de sisè d’ Educació Primària han treballat a les aules les diferents propostes que es devien presentar  al plenari de l’ Ajuntament de Canals  i també han escollit els companys que serien els seus representants i que farien el paper de regidors. Aquesta activitat compta amb la presència de l’ Alcalde i de la resta de col·legis de Canals. Pel nostre col·legi van estar escollits com a representants : Àngela Martínez, Clara García, Sergio Fuentes i José María Grau i les propostes que els alumnes van presentar foren :

  • Creació d’un centre juvenil.
  • Creació d’un carril bici.
  • Millora de l’atenció als malalts al Centre de Salut .
  • Centre per a discapacitats.

Però la proposta més votada va estar la de realitzar un “Programa d’ ajudes per als menors necessitats”. Cal destacar la vesant humanista i solidària de la majoria de les propostes presentades i de les intervencions dels nostres alumnes.