Encontre arxiprestal de catequistes


El dimecres 5 de juny es va celebrar en l’ermita d’Alcúdia de Crespins un encontre arxiprestal de catequistes amb l’objectiu d’aprofundir en el nostre coneixement mutu, compartir les nostres experiències en el funcionament de la catequesi i retrobar-nos amb el Senyor després del final de curs. A este encontre van acodir unes huitanta persones provinents de Xàtiva, Genovés, Énova, Alcúdia, Aiacor i Canals.

La convivència va començar amb una oració en l’ermita. Deprés, tots junts anàrem al Riu Nou, on férem grups de treball, les conclusions dels quals es posaren en comú. Bàsicament foren: la necessitat de que la catequesi siga un punt de connexió del xiquet amb Jesús i que açò ha de fer-se a través del testimoni del catequista.

Finalment, la convivència va ser clausurada per una Eucaristia i pel desig de tots els assistents de que este tipus de convivència es repetisca el pròxim curs.