Fi de curs d’Infància


Després d’un curs ple de moltes i molt variades activitats, acaba la catequesi d’infància, tant per al primer curs com per al segon.
La clausura del primer curs de catequesi va ser el dimarts 14 de maig i suposà la renovació de les promeses baptismals per part dels xiquets. Va ser una celebració molt divertida i alegre, gràcies a la presència del cor parroquial i sobretot, a l’espontaneïtat dels xiquets.
El segon curs va ser clausurat el dissabte 18 de maig amb diverses excursions: uns grups visitaren l’ermita de Canals mentre que altres acodiren al convent de Santa Clara on van poder gaudir de la companyia de les monges durant uns minuts.
Catequistes i xiquets hem estat junts quasi un any al llarg del qual hem conegut cada dia un poc més a Jesús mitjançant fitxes, jocs, cançons, oracions, diàlegs… Tot això ja ha passat i per a nosaltres, els catequistes, ha sigut molt divertit i satisfactori ensenyar als xiquets allò que anys arrere ens van ensenyar a nosaltres. Sobretot, la catequesi d’infància ens ha omplit el cor d’alegri al poder portar a terme la missió que Jesús ens va donar: anunciar l’evangeli a tots els hòmens. Esperem que la nostra labor, un xicoteta llavor en sembrada en el cor d’estos xiquets, done algun dia fruit.