Presentació dels joves de confirmació


El passat 1 de desembre i coincidint amb l’inici de l’Advent, es van presentar a la comunitat els joves de confirmació de primer curs, que des d’octubre, estan participant en la formació per a rebre el sacrament.
La responsable de la formació, Amalia Tarín, va presentar primer als catequistes els quals després, van presentar als respectius joves dels seus grups.
Resem per a que en aquest temps d’esperança, l’Esperit Sant il·lumine tant a catequistes com a joves de confirmació, presentant-los la veritat que Crist ens va ensenyar.