Volem canviar el món!


Com? des de l’educació – sensibilització – acció.

Aquest és el lema d’un projecte que s’ha plantejat des del Departament d’Humanitats i l’àrea de Geografia, sent la professora coordinadora Na María José Cuenca Giménez, i que ja està en marxa.

Per dur-lo endavant hem dividit el temari de Geografia de tercer d’ESO en blocs de continguts homogenis en els quals deuen aparèixer tots els temes i les idees més recurrents que estan presents en més d’un d’ells. Així els blocs resultants han sigut:

1.- La democràcia espanyola. Les institucions polítiques.
2.- Les migracions. La immigració a Espanya.
3.- El medi ambient. Sostenibilitat.
4.- El món: com és i es viu actualment:

4.1. Els països desenvolupats.
4.2. Els països subdesenvolupats.
4.3. Xina: el país emergent. L’amo del futur?

5.- L’activitat econòmica. El món laboral des de l’apartat de Recursos Humans.

Però el projecte no és sols això; és a dir, treballar més a fons i d’una altra manera el temari, sinó intentar que persones especialistes en els diferents temes, acadèmicament i des de les seues vivències personals, ens apropen més a eixes realitats i ens les expliquen des de dins, des de la veritat.

Així eixe treball de classe va a donar pas a deu xerrades – conferències – col·loquis en les quals estem molt il·lusionats.

El primer bloc que hem treballat ha sigut La democràcia espanyola. Les institucions polítiques.
I la primera xerrada la del Senyor Alcalde de Canals, En Ricardo Cardona.

Durant uns dies ens hem dedicat a preparar les preguntes que ens agradaria ens responguera el Senyor Alcalde, preguntes directament relacionades amb el temari i altres que arran la situació actual ens preocupen, els powerspoint, les paraules de presentació i agraïment…

Per a poder dur endavant aquesta tasca ens vam dividir en tres grups amb la finalitat de ser més operatius; aquests grups eren flexibles i podíem canviar-nos de grup tantes vegades com desitjàrem per aportar idees, fer modificacions, fer els powerspoint, buscar fotografies, escollir la música… i així participar un poc en cada part del treball.
Les idees, preguntes… han sorgit d’entre tots i també entre tots han sigut perfeccionades i millorades.